Booking- og IT-ansvarlig
En spennende stilling ved et spennende hotell som høsten 2017 åpner nye møterom og nye hotellrom!

 

Som ett av de få frittstående hoteller på Gardermoen søker vi nå en Booking- og IT-ansvarlig.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for all booking av kurs og grupper.
 • Sørge for best mulig belegg til best mulig pris etter marked og konkurranse, i samarbeid med Salg og markedssjef.
 • Påse at husets bookinger alltid er riktig priset ihht. konkurranse og marked. I samarbeid med Salg-og Markedssjef.
 • Sørge for at vi er tilstede i de distribusjonskanaler som vi må være med i. I samarbeid med Salg-og Markedssjef.
 • Ansvar for alle henvendelser som omhandler kurs, individuelle, Grupper, Booking.com, Expedia etc.
 • Påse at husets kurs- og konferanser alltid følges opp i hht. avtaler med gjesten.
 • Påse at alle avdelinger har fått nødvendig informasjon i riktig tid.
 • Sørge for mersalg til alle typer gjester, og videreformidle dette til aktuelle avdelinger.
 • Ha ansvar for at fakturering av KK-arrangementer og grupper.
 • Ha et øye for salg og markedsføring både kortsiktig og langsiktig mht. nye muligheter og nye opplevelser for gjesten.
 • Bidra til å hente inn innspill fra gjesten via evaluering og dialog.
 • Bidra til å ajourføre kundedatabaser.
 • Være en aktiv person i «markedsteam» med mål om å øke belegg/priser.
 • Være hotellets IT-ansvarlig – kontaktperson for SPI etc.
 • Ansvarlig for teknisk utstyr i KK-avdeling.
 • Holde en god tone og oppførsel med alle i bedriften og motivere kollegaer til samarbeid også med andre avdelinger.
 • Holde seg orientert om det som foregår i lokalsamfunnet og som kan være av betydning for virksomheten. Opprettholde et godt forhold til alle våre omgivelser, våre naboer, øvrig lokalbefolkning, offentlige myndigheter, næringsliv og ikke minst kunder og leverandører.
 • Ha god geografisk innsikt/markedsinnsikt og konkurrentinnsikt.
 • Være en del av avdelingsledergruppa, ta del i en duty-vaktordning som gjør at man har vakt i helgene, ca. hver 5 - 6 helg. Egen beskrivelser for dutyvakt.

Vi ønsker at du som person er:

 • Salgsorientert, og trives med å selge.
 • Målbevisst
 • Resultatorientert
 • Initiativrik og kreativ
 • Utadvendt, engasjert og entusiastisk
 • God i samarbeid men at du også er selvstendig

   

Vi tilbyr:

 • En plass i vårt lederteam
 • En spennende jobb på en spennende arbeidsplass med for en som ønsker utfordringer og høyt tempo
 • Konkurransedyktige betingelserArbeidstid: Mandag - Fredag 08:00 - 16:00
Det må påberegnes jobb utenom vanlig tid når gjestene "forventer" det, f.eks ved kundearrangementer, sykdom e.l.


For informasjon:            Sissel Tørnby, Daglig leder. Tlf: 95774525
Søknad sendes:   Gardermoen Airport Hotel,  hotellsjef@gardermoen-airporthotel.no