PERSONVERNERKLÆRING
 1. Hvilke personopplysninger lagrer Gardermoen Airport Hotel AS?

Når du blir registrert i vår kundedatabase lagrer vi følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Kontaktinformasjon (epost og telefon)
  • Informasjon om din reservasjon som innebærer:

-          Ankomst og avreisedato

-          Spesielle ønsker / hensyn som vi trenger for å tilrettelegge ditt opphold

-          Informasjon du oppgir dersom du deltar på undersøkelser, markedsførte tilbud eller konkurranser

-          Betalingsinformasjon som for eksempel kredittkortnummer eller faktureringsadresser (Alle kredittkortnummer som lagres av oss er kryptert)


Dersom du besøker vår hjemmeside kan det hende at vi samler inn informasjon om hvor du er lokalisert, hvilken type digital plattform du benytter deg av, og hvilket operativsystem den har, samt språkinnstillinger. Denne informasjon vil ikke benyttes til å forsøke å identifisere deg, men blir kun samlet inn for utarbeidelse av statistikker.

Når du gjennomfører en reservasjon hos oss vil vi lagre informasjon om hvor / hvordan du gjennomførte reservasjonen, dette er for å kunne følge opp våre gjester i perioden mellom reservasjon og frem til de ankommer hotellet.

Det er selvsagt mulig å velge bort informasjon som skal lagres om deg, men for å kunne gjennomføre en del av våre transaksjoner må vi lagre dette.

 


2.      Hva brukes informasjonen til?

All informasjon vi lagrer om våre kunder har et formål, og dersom vi tidligere har lagret informasjon som ikke lenger har noe formål vil den aktuelle informasjonen bli permanent slettet fra alle våre systemer.
Våre formål kan være, men er ikke begrenset til:

-        Berettiget interesse: Personer vi har vært, eller kommer til å være, i kontakt med og ønsker å yte kundeservice til

-        Eksisterende kunder: Gjester / kursdeltakere / møtebestillere som vi trenger kontaktinformasjon til for å levere tjenester som må være lagret i våre systemer

-        Markedsføring: Personer som har samtykket til det vil bli lagret i våre systemer for å motta nyhetsbrev, undersøkelser, tilbud og / eller annen relevant informasjon fra oss.
   

 
Din informasjon som er lagret hos oss vil aldri bli videresendt eller solgt til en tredjepart med følgende unntak:

-        Vi kan kun bruke en tredjepart til behandling, gjennomgang og betaling av regninger fra hotellet. Disse tredjepartene vil kun få tilsendt den informasjonen som er nødvendig for å kunne gjennomføre sitt arbeid, og deil vil ikke kunne motta annen informasjon enn det vi bevisst velger å sende de.

-        Offentlige myndigheter: Dersom vi er lovpålagt, eller mener det er strengt nødvendig for å avdekke / forhindre / oppklare eventuelle lovbrukss, reserverer vi oss retten til å videreformidle personlig informasjon til offentlige myndigheter.

 

Legg merke til at vi også kan motta personlysninger fra tredjepartskanaler, dette kan for eksempel være nettsider som tilbyr overnatting og / eller kursaktivitet på Gardermoen Airport Hotel.
Vi har databehandleravtaler med disse aktørene, men vær oppmerksom på at disse kanalene kan ha lagret informasjon om deg som vi ikke har kontroll over eller tilgang til i våre systemer.

 

3.       Hvor lenge lagres din informasjon?

Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det anses som nødvendig for å opprettholde / gjennomføre eksisterende kundeforhold og tjenester, løse eventuelle tvister direkte med gjest eller andre parter som nevnt i punkt 2.
Vi er også pålagt å lagre informasjon om gjennomførte betalinger på vårt hotell ihht. regnskapsloven.

Vi vil også lagre informasjon om deg så lenge vi tilbyr deg noen av våre tjenester eller dersom gjeldende lover / regler krever det av oss.

Når det ikke lenger er noe hjemmel for å oppbevare informasjon om deg, vi anser det som unødvendig eller du selv anmoder om det, vil vi anonymisere / slette all personlig informasjon om deg.4.     Hvordan sikres din informasjon?

Gardermoen Airport Hotel tar datasikkerhet på alvor og følger selvsagt alle gjeldende lover / regler / anbefalinger når det kommer til lagring av informasjon.
Våre interne sikkerhetsrutiner forhindrer både virtuell og fysisk tilgang til personopplysninger som er lagret på våre systemer, og vi har databehandleravtaler med alle som leverer teknisk utstyr (Software / Hardware) til oss, som sikrer at de også til enhver tid følger gjeldende regelverk.

Vi har også systemer på plass som gjør at ansatte uten behov for tilgang til personopplysninger ikke har dette.

 

5.     Jeg vil vite hva hotellet har lagret om meg!

Du har rett til å se over all informasjon som vi har lagret om deg, men en slik henvendelse må komme skriftlig. Vi vil da gi deg en oversikt over dine opplysninger så snart det lar seg gjøre, og du har rett til å få et svar innen 30 dager. Dersom vi av tekniske årsaker ikke klarer å frembringe dine opplysninger innen 30 dager har du rett til å få et svar før utløpt frist med en forklaring på hvorfor vi ikke vil være i stand til å klare og overholde tidsfristen.

 

6.     Jeg vil at all informasjon dere har lagret om meg skal slettes!

Det er ikke noe problem så sant vi ikke er lovpålagt å lagre informasjon om deg, du ikke har noen ubetalte regninger hos oss, vi har en pågående tvist eller du står som kontaktperson eller fremtidig overnattingsgjest hos oss.

Vær oppmerksom på at du ikke kan be om å få utlevert eller slettet personsensitiv informasjon på vegne av andre, og at alle slike henvendelser må komme skriftlig.

 

7.     Jeg vil kontakte dere angående personvern eller personsensitiv informasjon

Dersom du har noen spørsmål eller innspill til våre personvernregler / rutiner, eller informasjon som vi har lagret om deg kan dere kontakte oss direkte på epost eller telefon.